• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Samfundsansvar (CSR)

  Med inspiration fra FN’s ”Global Compact” har VM Tarm a/s udformet en politik vedrørende ”Corporate Social Responsibility” (CSR). FN’s Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar.

  Personale
  VM Tarm a/s søger generelt at være en sikker og inspirerende arbejdsplads. Vi arbejder for at fremme medarbejdernes sundhed ved blandt andet at tilbyde sundhedsforsikring, yde tilskud til fitness og at organisere cykelaktiviteter.

  VM Tarm a/s har en bevidst seniorpolitik, der har som formål at fastholde ældre medarbejdere.

  Lærlinge
  VM Tarm a/s tager ansvar for at uddanne håndværkere i lokalområdet ved altid at have 10 % af arbejdsstyrken i gang som lærlinge. Disse følger i løbet af læretiden et veldefineret program for indlæring rundt i alle afdelinger. Der uddannes f.eks. klejnsmede, maskinteknikere og elektrikere.

  Lokalsamfund
  Det er og har altid været meget vigtigt for VM Tarm a/s at fastholde og skabe arbejdspladser i Vestjylland. Desuden bestræber virksomheden sig på om muligt at ansætte nyankomne flygtninge og på den måde bidrage til integration af disse.

  Miljø og klima
  VM Tarm a/s gør en stor indsats for at sortere og genanvende affald og restprodukter (pap, plastic, metalrester, spildolie etc.). Der arbejdes endvidere løbende med at reducere energiforbruget. For eksempel genbruges halvfems procent af den varme, der er indeholdt i luften fra udsugningen i produktionshallerne.

  Udviklingslande
  Årligt donerer VM Tarm a/s ca. 2% af overskuddet før skat til udvalgte projekter eller formål, der tilgodeser mennesker med begrænsede muligheder i udviklingslande. Støtten deles ligeligt mellem nødhjælp og udviklingshjælp – her primært hjælp til uddannelse. Læs mere om aktuelle donationer her.

  Facebook LinkedIn YouTube