• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Aktuelle donationer

  Udviklingshjælp

  Indien – Tamil Nadu
  VM Tarm a/s yder også i 2019 økonomisk støtte til et lokalt indisk undervisningscenter i delstaten Tamil Nadu.

  Centret ”Women Workers Training Center” har som målsætning at hjælpe piger og unge kvinder til en tilværelse, hvor de via skolegang og undervisning bliver forberedt til at klare en voksentilværelse.

  Centret har desuden en farm, hvor der afprøves nye landbrugsmetoder og undervises i jordbrug i de omliggende landsbyer.

  I landsbyerne undervises også i sundhed, børns rettigheder og opstart af lokale finansierings-grupper.

  Aktuelle projekter støttet af VM Tarm a/s:

  • Uddannelse af undervisere i reproduktiv sundhed, såsom prævention, familieplanlægning og kvinders rettigheder.
  • Synstjek, briller og øjenoperationer.
  • Med inspiration fra Aarhus Kommune undervises i år 75 unge mennesker i håndtering af affald – herunder genbrug hvor det er muligt.

  Indien – Orissa
  VM Tarm a/s yder i 2019 også støtte til et andet lokalt indisk projekt. I et bjergområde i den indiske delstat Orissa lever stammefolket Konderne. Her er mange medlemmer analfabeter, hvilket gør det svært for dem at klare sig, både når de skal købe fornødenheder andre steder, men også når de skal sælge egne afgrøder.

  VM Tarm a/s yder her støtte til, at børn af Kondere kan få skolelærdom. Det sker både på en privatskole, Mitra Residential School Kachapaju, og ved at sende støttelærere på udvalgte offentlige skoler. Sidstnævnte kaldes Add Quality To Education.

  Projektet er et lokalt indisk initiativ udsprunget af et ønske fra stammefolket selv, og bygger på respekt for deres specielle levevis. Uden økonomisk støtte til undervisning ville mange børn ikke have en reel mulighed for at lære grundlæggende kundskaber som at kunne læse, skrive og regne.

  Nødhjælp

  Bangladesh
  Et af verdens mest udsatte folk i 2019 er Rohingyaerne, hvoraf mange i 2018 blev fordrevet fra Myanmar. Omkring 0,9 million lever nu i det sydlige Bangladesh i overbefolkede flygtningelejre med et areal som Ærø. Igennem Folkekirkens Nødhjælp (DCA) støtter VM Tarm a/s økonomisk hjælpearbejdet i lejrene.

  Efter 15 måneder overlever Rohingyaerne stadig udelukkende på basal nødhjælp. DCA sikrer så mange liv som muligt ved at bygge broer, der forbinder flygtninges telte med vandpumperne og fødevarelagrene. Der bygges diger, dæmninger, og plantes træer, der stabiliserer lejren og redder så mange liv som muligt fra monsunens vandmasser.

  Der tændes solcellelamper om natten – i en ellers kulsort lejr. Når monsunen stopper, tager tørken fat, og her er manglen er på træer lige så fatal som under monsunen. Derfor hjælper DCA med at afværge ildebrande, og giver flygtningene basale fornødenheder til at overleve de ekstreme vejrforhold. Derudover tilbydes traumebehandling til de mange kvinder, som har været udsat for overgreb.

  Se også link med detaljer fra “Cox’s Bazar”.

  Maj 2019