• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Tankvogne og bæredygtighed

  På VM Tarm a/s bestræber vi os løbende på at reducere vores påvirkning på miljøet og klimaet. Vi arbejder med en række områder:

  Næsten 100% CO2-neutral produktion

  Vores fjernvarme er produceret på sol og biomasse. Og ved at købe såkaldte grønne certifikater sikrer vi os, at der bliver produceret el og gas fra vedvarende energikilder svarende til virksomhedens samlede el- og gasforbrug. Vores produktion er dermed næsten 100% CO2-neutral.

  Grøn transport

  VM Tarms lastbiler og varevogne kører på 100% HVO biodiesel, hvorved CO2-udledningen reduceres med op til 90%. Vores gaffeltrucks og flere af vores personbiler er elektriske. Og vores medarbejdere får en økonomisk bonus, hvis de cykler eller går på arbejde i stedet for at køre.

  Energioptimering

  Der arbejdes løbende med at reducere energiforbruget. Fx genbruges 90% af varmen i luften fra udsugningen i produktionshallerne og vi anvender LED-lys til oplysning.

  Genbrug af affald

  Hos VM Tarm a/s gør vi en stor indsats for at sortere affald og restprodukter, og løbende rådfører vi os med eksperter om muligheden for at sende endnu flere affaldsfraktioner til genanvendelse. Vores foreløbige mål er helt at undgå at sende affald til deponi, hvilket næsten er lykkedes. En stor del af vores metalskrot aftages af Teknisk Skole og bruges således til uddannelse

  Reduktion af affald

  Vi bestræber os på at reducere vores affaldsmængder. Vi har således afskaffet al engangsservice, og vi har udskiftet fysiske manualer med digitale, hvilket sparer miljøet for mange tusinde sider papir om året. Derudover beder vi vores leverandører om at bruge et minimum af emballage.


  Vægtoptimering


  Vi begyndte for år tilbage at arbejde intensivt med vægtoptimering, bl.a. i forbindelse med Fremtidens Tanktrailer, som Miljøstyrelsen gav os støtte til. I dag producerer vi de letteste tankvogne på markedet. Dermed hjælper VM Tarm a/s transportbranchen til at reducere deres forbrug af diesel og medfølgende CO2-udledning.

  Kundetilpasset er bæredygtigt

  Vi laver kundetilpassede løsninger, som er tilpasset kundens specifikke arbejdsvilkår. Dermed bliver arbejdet mere effektivt, og man undgår spild af ressourcer. Man undgår desuden at bruge ressourcer på at producere funktioner, der ikke bruges.

  Rustfast stål – et bæredygtigt materiale

  Størstedelen af vores tanke, undervogne og komponenter laves i rustfast/syrefast stål. Det er et bæredygtigt valg. Hvis rustfast stål behandles ordentligt, kan det principielt vare evigt. Rustfast skrot kan desuden recirkuleres 100%, og dets kvalitet bevares ved recirkuleringen.

  Bæredygtig firmapension

  Vores funktionærer tilbydes at placere deres pensionsopsparing i bæredygtige papirer.

  Reparation og vedligehold

  En stor og stigende del af vores forretning er reparation og service. Dette passer ind i fremtid, hvor vi skal passe mere på ressourcerne. Hvis det er muligt at reparere en skadet tankvogn i stedet for at kassere den, anbefaler vi altid dette.