• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Bæredygtighed

  På VM Tarm a/s bestræber vi os løbende på at reducere vores påvirkning på miljøet og klimaet. Vi arbejder på en række områder:

  Rustfast stål – et bæredygtigt materiale
  Størstedelen af vores tanke, undervogne og komponenter laves i rustfast/syrefast stål. Det er et bæredygtigt valg:

  • Hvis rustfast stål behandles ordentligt, kan det principielt vare evigt.
  • Rustfast skrot kan recirkuleres 100%, og dets kvalitet bevares ved recirkuleringen.
  • Rustfast stål er det mest recirkulerede materiale i verden.

  Reduktion af affald
  Vi bestræber os på at reducere vores affaldsmængder. Fx beder vi vores leverandører om at bruge et minimum af emballage. Derudover er vi godt i gang med at afskaffe al engangsservice. Og siden vi har udskiftet fysiske manualer med digitale, har vi sparet miljøet for mange tusinde sider papir. 

  Genbrug af affald
  Vi gør en stor indsats for at sortere affald og restprodukter, så det kan sendes til genbrug, fx papir, pap, metal og spildolie. Løbende rådfører vi os med eksperter om muligheden for at sende endnu flere affaldsfraktioner til genanvendelse.

  Grøn transport
  Alle vores lastbiler og diesel-trucks kører på 100% HVO biodiesel. Dette er den mest bæredygtige form for biobrændstof, da det primært er produceret af restprodukter og affald. Når man bruger HVO i stedet for almindelig diesel, reduceres CO2-udledningen med op til 90%.

  Energioptimering
  Der arbejdes løbende med at reducere energiforbruget. Fx genbruges 90% af varmen i luften fra udsugningen i produktionshallerne, vi anvender LED-lys til oplysning, og vi er i gang med at udskifte diesel-trucks med el-trucks.

  El fra vedvarende energikilder
  Ved at købe såkaldte grønne certifikater sikrer vi os, at der bliver produceret el fra vedvarende energikilder svarende til virksomhedens samlede el-forbrug. Vores el-forbrug er dermed CO2-neutralt.

  Vægtoptimering
  Vi begyndte for år tilbage at arbejde intensivt med vægtoptimering, bl.a. i forbindelse med Fremtidens Tanktrailer, som Miljøstyrelsen gav os støtte til. I dag producerer vi de letteste tankvogne på markedet, og vi arbejder hele tiden med at reducere vægten endnu mere uden at gå på kompromis med holdbarheden. Dermed hjælpen vi transportbranchen til at reducere deres forbrug af diesel og medfølgende CO2-udledning.

  Kundetilpasset er bæredygtigt
  Vi laver kundetilpassede løsninger, som er tilpasset kundens specifikke arbejdsvilkår. Dermed bliver arbejdet mere effektivt, og man undgår spild af ressourcer. Man undgår desuden at bruge ressourcer på at producere funktioner, der ikke bruges.

  Reparation og vedligehold
  En stor og stigende del af vores forretning er reparation og service. Dette passer ind i fremtid, hvor vi skal passe mere på ressourcerne. Hvis det er muligt at reparere en skadet tankvogn i stedet for at kassere den, anbefaler vi altid dette.