• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • FAQ

  Her finder du de ofte stillede spørgsmål om en tankvogn.

  Hvor meget må en tankvogn veje?
  Vægten varierer fra land til land, ligesom antallet af aksler også har betydning for, hvor stor totalvægten må være. I Danmark må et vogntog med 6 aksler max veje 50 tons, og et vogntog med 7 aksler eller derover må max veje 56 tons. I Norge må et vogntog med 6 aksler eller derover max veje 50 tons. I Sverige må et vogntog med 7 aksler eller derover max veje 64 tons. Her er dog andre krav til akselafstanden.

  Hvor lang må en tankvogn være?
  I Danmark må en forvogn og anhænger max være 18,75 meter, og en semitrailer må max være 16,50 meter. I Norge må en forvogn og anhænger max være 19,50 meter, og en semitrailer må max være 17,50 meter. I Sverige må både en forvogn og anhænger samt en semitrailer max være 24 meter.

  Hvad er et skvulpeskot?
  Et skvulpeskot monteres inde i tanken for at undgå, at væsken skvulper frem og tilbage ved acceleration eller opbremsning. En tank eller et rum i en tank må højst indeholde 7.500 liter. Bliver rummet eller tanken større end det, skal der monteres et skvulpeskot i henhold til lovgivningen.


  Hvad er en manifold?
  En manifold er et rørsystem, hvor alle udløbsrør fra de forskellige rum samles og ender ud i et udløb. På den måde undgår man at flytte slangen mellem hvert rum.


  Hvad er et mandedæksel?
  Et mandedæksel er en åbning ind i tanken, som er så stor, at en person kan komme ind i tanken. Der findes både topmandedæksler og sidemandedæksler. Et mandedæksel er typisk 500 mm i diameter.


  Hvad er et rensedæksel?
  Et rensedæksel er en åbning ind i tanken, hvor et vaskesystem placeres for at vaske og rense tanken indvendigt. Et rensedæksel er typisk 300 mm i diameter.


  Hvad er en udskydelig træktriangel?
  Når et vogntog skal køre mellem forskellige lande f.eks. Danmark og Sverige, skal det overholde det pågældende lands makslængde. Det kan gøres ved at montere en træktriangel med en justerbar trækstang på anhængeren.


  Hvad er en kongetap/kingpin?
  En kongetap/kingpin er det, som forbinder lastbilen og tanktraileren, og dermed det lastbilen trækker selve traileren i.


  Hvad er en tank monteret på en kroghejsramme/containerramme?
  Når en tank er monteret på en kroghejsramme/containerramme, betyder det, at tanken kan sættes af lastbilen.


  Hvorfor er nogle tanke ovalformede?
  Når en tank er ovalformet, er det for at give tankvognen et lavt tyngdepunkt. Det gør tankvognen mere behagelig og manøvredygtig at køre med f.eks. rundt om hjørner. Det er typisk mælketankvogne, som har en ovalformet tank.


  Hvad er forskellen på tryk tanke og trykløs tanke?
  Tryk tanke har et arbejdstryk på over 0,5 bar. Kemitankvogne og fodertankvogne har oftest en tryk tank. Trykløs tanke har et arbejdstryk på under 0,5 bar. Mælketankvogne har altid en trykløs tank.

  Hvad betyder ATP, ADR og PED?
  ADR er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods. Her skal man tage stilling til, hvilken tankkode man ønsker, samt oplyse hvilke stoffer tanken skal kunne køre med (UN-numre).

  PED står for Pressure Equipment Directive og fastsætter reglerne for trykbærende udstyr (>0,5 bar). PED-tanke anvendes eksempelvis til foder-, øl- og andre tankvogne, der ikke kører med farligt gods.

  ATP er et EU-direktiv, der fastsætter reglerne for international transport af letfordærvelige fødevarer. Tankene skal godkendes gennem test af varmekoefficient med henblik på sikker transport af fødevarer på tværs af landegrænser.

  Hvor lang tid tager det at producere en tankvogn?
  Det varierer fra hvilken type tankvogn, der er tale om, men det tager typisk 3-6 måneder at producere en tankvogn.

  Hvor meget af tankvognen producerer VM Tarm a/s selv?
  VM Tarm a/s producerer selv alt på en tankvogn fra selve tanken, undervognen og ledningsnet til skabe, ekstra udstyr osv.

  Hvad betyder VM?
  VM står for Vestjysk Mejeriservice. Læs VM Tarm a/s’ historie her.