• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • FAQ

  Hvor mye kan en tankbil veie?
  Vekten varierer fra land til land, akkurat som antall aksler også har betydning for hvor stor totalvekten kan være. I Danmark kan et vogntog med 6 aksler maksimalt veie 50 tonn, og et vogntog med 7 eller flere aksler kan maksimalt veie 56 tonn. I Norge kan et vogntog med 6 eller flere aksler maksimalt veie 50 tonn. I Sverige kan et vogntog med 7 eller flere aksler maksimalt veie 64 tonn. Her er det imidlertid andre krav til akselavstanden.

  Hvor lang kan en tankbil være?
  I Danmark kan en tankbil og tilhenger maksimalt være 18,75 m, og en semitrailer kan maksimalt være 16,50 m. I Norge kan en tankbil og tilhenger maksimalt være 19,50 m, og en semitrailer kan maksimalt være 17,50 m. I Sverige kan både en tankbil og tilhenger samt en semitrailer maksimalt være 24 m.

  Hva er et skvulpeskott?
  Et skvulpeskott monteres inne i tanken for å unngå at væsken skvulper frem og tilbake ved akselerasjon eller oppbremsing. En tank eller et rom i en tank kan maksimalt inneholde 7500 liter. Blir rommet eller tanken større enn det, må det monteres et skvulpeskott i henhold til landets lover.

  Hva er en manifold?

  En manifold er et rørsystem der alle utløpsrør fra de forskjellige rommene samles og ender i ett utløp. På den måten unngår man å flytte slangen mellom hvert rom. 

  Hva er et mannlokk?

  Et mannlokk er en åpning inn i tanken som er så stor at en person kan komme inn i tanken. Det finnes både toppmannlokk og sidemannlokk. Et mannlokk er typisk 500 mm i diameter.

  Hva er et renselokk?
  Et renselokk er en åpning inn i tanken der det plasseres et vaskesystem for å vaske og rense tanken innvendig. Et renselokk er typisk 300 mm i diameter. 

  Hva er et utskyvbart trekktriangel?
  Når et vogntog skal kjøre mellom forskjellige land, f.eks. Danmark og Sverige, må det overholde maksimallengden i det aktuelle landet. Det kan gjøres ved å montere et trekktriangel med en justerbar trekkstang på tilhengeren.

  Hva er en styrebolt/kingbolt?
  En styrebolt/kingbolt er det som forbinder lastebilen og tanktraileren, og dermed det lastebilen trekker selve traileren i.

  Hva er en tank monteret på en krokheisramme/containerramme?
  Når en tank er montert på en krokheisramme/containerramme, betyr det at tanken kan settes av lastebilen.

  Hvorfor har noen tanker oval form?
  Når en tank har oval form, er det for å gi tankbilen et lavere tyngdepunkt. Det gjør tankbilen mer behagelig å kjøre og lettere å manøvrere, f.eks. rundt hjørner. Det er typisk melketankbiler som har en oval tank. 

  Hva er forskjellen på trykktanker og trykkløse tanker?
  Trykktanker har et arbeidstrykk på over 0,5 bar. Kjemikalietankbiler og fôr tankbiler har som oftest en trykktank. Trykkløse tanker har et arbeidstrykk på under 0,5 bar. Melketankbiler har alltid en trykkløs tank.

  Hva betyr ATP, ADR og PED?
  ADR er det primære internasjonale regelverket for transport av farlig gods på vei. Her skal man ta stilling til hvilken tankkode man ønsker og opplyse hvilke stoffer tanken skal kunne kjøre med (UN-numre).

  PED står for Pressure Equipment Directive og fastsetter reglene for trykkbærende utstyr (>0,5 bar). PED-tanker brukes for eksempel til næringsmiddel-, øl- og andre tankbiler som ikke kjører med farlig gods.

  ATP er et EU-direktiv som fastsetter reglene for internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler. Tankene skal godkjennes ved test av varmekoeffisient med tanke på sikker transport av næringsmidler på tvers av landegrensene.

  Hvor lang tid tar det å produsere en tankbil?
  Det varierer etter hvilken type tankbil det gjelder, men det tar typisk 3 til 6 måneder å produsere en tankbil.

  Hvor mye av tankbilen produserer VM Tarm selv?
  VM Tarm produserer selv alt på en tankbil – fra selve tanken, understellet og ledningsnettet til skap, ekstrautstyr osv.

  Hva betyder VM?
  VM står for Vestjysk Mejeriservice. Les VM Tarms historie her.