• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • 1948:
  De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding utstasjonerer Bernhard Lauritsen i Tarm for å betjene meieriene på Vest-Jylland.

  1962:
  Bernhard Lauritsen har gradvis opparbeidet seg et godt rykte blant meieriene og ønsker nå å være selvstendig. I egen regi stifter han derfor firmaet Vestjysk Mejeriservice, som kan forhandle og montere meierimaskinene til De Danske Mejeriers Maskinfabrik. I takt med at melketransporten fra bonde til meieri flyttes fra traktorvogner med melkespann til nye melketankbiler, begynner reparasjon og vedlikehold av disse kjøretøyene.

  1978:
  Den første melketankbilen av egen konstruksjon bygges og leveres til Mejeriselskabet Danmark – nå kjent som Arla Foods. Flere leveranser følger raskt.

  1980:
  Det første generasjonsskiftet finner sted. Bernhard Lauritsen selger Vestjysk Mejeriservice til neste generasjon i familien. Knud Lauritsen ansettes som administrerende direktør.

  1981:
  Den første eksportordren kommer inn. Det dreier seg om tre vogntog som skal brukes til å frakte overskuddsmelk fra Sørvest-Norge til Oslo-området.

  1984:
  Produksjonen av melketankbiler vokser kraftig, og derfor selges den opprinnelige meieriserviceaktiviteten. Navnet endres samtidig til VM Tarm a/s, som er dannet med grunnlag i ordene Vestjysk Mejeriservice.

  1988:
  Produktsortimentet utvides. Det bygges nå også tankkjøretøy i rustfritt stål til transport av farlig gods, fett, flytende avfall, øl m.m.

  1995:
  VM Tarm a/s kjøper Grindsted-firmaet Dansk Tankvogns Produktion A/S, som bygger næringsmiddeltankbiler i aluminium. Etter kort tid flyttes denne aktiviteten til Tarm og samkjøres med den øvrige produksjonen her.

  1997:
  Som en konsekvens av utviklingen i dansk landbruk med nye myndighetskrav til gjødselhåndtering påbegynnes utvikling og produksjon av gjødseltankbiler.

  2009–2014:
  VM Tarm a/s er i kraftig utvikling. Nabotomter kjøpes opp, det investeres i ny teknologi, og det settes opp flere produksjonshaller både til bygging av nye biler og service/reparasjon.

  2015:
  Det andre generasjonsskiftet finner sted. Holger Ross Lauritsen går inn som majoritetsaksjonær og administrerende direktør. Det satses bevisst og massivt på høy kvalitet, et høyt servicenivå og langvarige kunderelasjoner.