• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Pressemeddelelser

  Udnævnelse af ny teknisk chef og ny serviceleder hos VM Tarm a/s
  VM Tarm a/s har pr. 1. august 2016 udnævnt Sune Boelskifte som teknisk chef og Mikkel Keller som serviceleder.

  Sune blev for 13 år siden ansat hos VM Tarm a/s som produktionsassistent. Senere blev han projektleder, og for 3 år siden blev han udnævnt som serviceleder for serviceafdelingen.

  Mikkel blev for 14 år siden ansat hos VM Tarm a/s som montør i produktionen, hvor han senere blev formand i slamsugerafdelingen. Senest har han været tilknyttet serviceafdelingen, først som serviceassistent og senest som projektleder.

  At det har været muligt at rekruttere den nye tekniske chef og nye serviceleder internt, ses som en oplagt fordel på grund af deres forhåndskendskab til både medarbejdere, kunder og produkter.

  For mere information kontakt adm. direktør Holger Lauritsen (hl@vmtarm.dk) på tlf. 97 37 16 44.

  Tarm den 4. juli 2016

  Ny adm. direktør på VM Tarm a/s
  Efter en kort periode som konstitueret er Holger Ross Lauritsen nu ansat som adm. direktør for VM Tarm a/s.

  Holger er 36 år og har en universitetsbaggrund fra både Frankrig og Danmark. Han har dog de seneste 3½ år siddet i VM Tarm a/s’ bestyrelse og samtidig været aktiv medejer af virksomheden sammen med sin far Knud Lauritsen. Holger er således tredje generation i ledelsen og ejerskabet af virksomheden, der blev grundlagt af hans farfar Bernhard Lauritsen tilbage i 1962.

  Ud over ejerskabet i VM Tarm a/s er Holger og Knud majoritetsaktionærer i Eurowagon.dk A/S med produktion af letvogne i Tjekkiet.

  Tarm, den 20 april 2015

  Fremtidens Tanktrailer er 28% lettere
  VM Tarm a/s præsenterede fredag den 11. april 2014 deres bud på Fremtidens Tanktrailer – en fireakslet tryktank på 41.500 liter fordelt på 3 rum med mulighed for dellast i alle rum.

  Sammenlignet med konkurrenterne er tanktraileren markedets letteste og er vægtoptimeret på alle punkter til en egenvægt på kun 6.800 kg.

  ”Projektet havde fra starten et mål om en vægtreduktion på 15%, men resultatet på 28% samt mulighed for en nyttelast over på 40 ton med nuværende vægtgrænse på 54 ton total ligger meget over vores forventninger,” udtaler tidligere teknisk chef Brian M. Andersen, som fortsætter: ”Projektet er et resultat af en klar målsætning om at være en markedsledende leverandør af tankvogne, som bygger på fremtidssikre løsninger i høj kvalitet.”

  Fremtidens Tanktrailer vil i den kommende periode blive testet til det hårde liv på landevejen og vil i denne forbindelse blive trukket af en ny Volvo FH, som er stillet til rådighed af Autohuset Vestergaard.

  Ønsker du yderligere information om Fremtidens Tanktrailer, er du meget velkommen til at kontakte tekniske chef Sune Boelskifte (sb@vmtarm.dk) på tlf.: 97 37 16 44.

  Tarm, den 14. april 2014

  VM Tarm a/s præsenterer Fremtidens Tanktrailer
  VM Tarm a/s har det seneste år arbejdet intensivt på udviklingen af Fremtidens Tanktrailer og er nu klar til at præsentere en prototype den 11. april 2014.

  Projektet, der har været økonomisk støttet af Miljøstyrelsen, har haft stort fokus på reduktionen af tanktrailerens egenvægt, så nyttelasten tilsvarende kan øges.

  ”Projektet har været en stor succes, som dog også har budt på udfordringer undervejs. Resultatet lever op til vores forventninger og vi ser nu med glæde frem til at kunne præsentere resultatet den 11. april 2014”, siger Brian M. Andersen, tidligere teknisk chef hos VM Tarm a/s. ”Med vores prototype vil vi blandt andet vise anvendelse af nye materialer, som tidligere kun har været anvendt i meget begrænset omfang inden for landevejstransport”.

  Undervejs i projektet har VM Tarm a/s fået støtte af en lang række samarbejdspartnere, heriblandt SAF Danmark, Volvo ved Autohuset Vestergaard og SSAB (Svensk Stål a/s), som også vil være tilstede under præsentationen den 11. april 2014.

  Tarm, den 11. marts 2014

  VM Tarm a/s bevilliget 2 mio. kr. til udvikling af fremtidens tanktrailer 
  I dag fokuseres der meget på at reducere miljøpåvirkningen fra lastbiler på landevejene. Et forhold, som særligt gør sig gældende for at kunne reducere brændstofforbruget, er lastbilens og trailerens egenvægt.

  VM Tarm a/s ønsker at gå forrest i udviklingen og vil derfor udvikle fremtidens tanktrailer, hvor egenvægten på traileren reduceres og nyttelasten øges. Derfor har VM Tarm a/s fået bevilliget 2 mio. kr. af Miljøstyrelsen til udviklingsprojektet.

  En mindre egenvægt giver en større nyttelast, så den samme lastbil kan transportere mere. Med bare 5% højere udnyttet nyttelast vil hver tyvende lastbil blive overflødig, hvilket reducerer brændstofforbruget og den totale miljøbelastning.

  ”Formålet med projektet er at give markedet økonomiske og miljømæssige fordele ved at bygge lettere tanktrailere. Det er samtidig også vigtigt for os, at det bliver attraktivt for transportører og vognmænd, da de opnår en økonomisk fordel ved at kunne flytte mere med samme ressourcer,” siger Brian M. Andersen, tidligere teknisk chef hos VM Tarm a/s, som er meget glad for tilskuddet fra Miljøstyrelsen.

  Projektet løber over et år og VM Tarm a/s forventer, at der afslutningsvis kan præsenteres en prototype, som skal godkendes og testes i brug.

  Tarm, den 3. april 2013