• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Samfundsansvar (CSR)

  På VM Tarm a/s er vi vores samfundsmæssige ansvar bevidst. Dette gælder en række forskellige områder:

  Personale 
  VM Tarm a/s bestræber sig på at være en sikker og inspirerende arbejdsplads. Vi arbejder for at fremme medarbejdernes sundhed ved blandt andet at tilbyde sundhedsforsikring, yde tilskud til fitness og at organisere motionsaktiviteter. Vi har desuden en bevidst seniorpolitik, der har som formål at fastholde ældre medarbejdere.

  Lærlinge
  VM Tarm a/s tager ansvar for at uddanne håndværkere i lokalområdet ved altid at have 10 % af arbejdsstyrken i gang som lærlinge. Disse følger i løbet af læretiden et veldefineret program for indlæring rundt i alle afdelinger. Der uddannes f.eks. klejnsmede, maskinteknikere og elektrikere.
  I 2019 modtog vi Dansk Industris Praktikpladspris som anerkendelse af vores indsats.

  Bæredygtighed 
  VM Tarm a/s bestræber sig løbende på at reducere vores påvirkning på miljø og klima. Læs mere om vores bæredygtighedstiltag her.

  Lokalsamfund 
  Det er og har altid været meget vigtigt for VM Tarm a/s at fastholde og skabe arbejdspladser i Vestjylland. Desuden bestræber virksomheden sig på om muligt at ansætte nyankomne flygtninge og på den måde bidrage til integration af disse.

  Udviklingslande
  Årligt donerer VM Tarm a/s ca. 2% af overskuddet før skat til udvalgte projekter eller formål, der tilgodeser mennesker med begrænsede muligheder i udviklingslande. Støtten deles ligeligt mellem nødhjælp og udviklingshjælp. Læs mere om aktuelle donationer her.