• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Ny typ av gödseltrailer ger nya möjligheter

  December 2013

  Vi har just levererat denna 38 000-liters ADR-godkända gödseltrailer, som är den första ADR-godkända gödseltrailern i Danmark.

  Gödseltrailern har levererats och utvecklats i samråd med ISS Kloak- & Industriservice A/S.

  En ADR-godkänd gödseltrailer ger ISS Kloak- & Industriservice A/S nya möjligheter att använda gödseltrailern utanför gödselsäsongen. Gödseltrailern kan jämföras med en slamsugare och är därför också försedd med spolpump, spolslang och en tank för rent vatten.

  Gödseltrailern har en nyttolast på 31 220 kg.

  Kontakt

  Jan Johansen

  Säljkonsult

  +45 40 38 50 33
  jj@vmtarm.dk