• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Kvalitetssäkring av alla livsmedelstankvagnar

  Augusti 2015

  Som led i vår kvalitetssäkring kommer VM Tarm a/s framöver att genomföra oförstörande provning av alla våra nybyggda livsmedelstankvagnar, till exempel mjölktankvagnar.

  Provningen genomförs med en fluorescerande penetrerande vätska – även kallad penetrant – och efterföljande kontroll med UV-ljus. Det här är en mycket noggrann metod för upptäckt av små defekter, till exempel sprickor och porer.

  Genom den här processen kan vi garantera att alla våra tankvagnar lever upp till högsta standard när det gäller livsmedelssäkerhet.

  Förutom inspektioner av alla nybyggda livsmedelstankvagnar utför vår serviceverkstad även inspektioner av alla skadade livsmedelstankvagnar i samband med reparationer.

  Om du vill ha ytterligare information om vår kvalitetssäkring är du välkommen att kontakta oss (info@vmtarm.dk) på tel.: +45 97 37 16 44.