• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Aktuella donationer

  Utvecklingsbistånd

  Indien
  VM Tarm ger 2017 ekonomiskt stöd till ett lokalt indiskt undervisningscenter i delstaten Tamil Nadu.

  Centret Women Workers Training Center har som mål att hjälpa flickor och unga kvinnor till en tillvaro där de via skolgång och undervisning förbereds för att klara vuxenlivet.

  Centret har dessutom en gård där man testar nya jordbruksmetoder och undervisar de omgivande byarna i jordbruk.

  Ute i byarna undervisar man även i hälsa, barns rättigheter och start av lokala finansieringsgrupper.

  Aktuella projekt som stöds av VM Tarm:

  • Utbildning av utbildare inom reproduktiv hälsa, till exempel preventivmedel, familjeplanering och kvinnors rättigheter.
  • Syntest, glasögon och ögonoperationer.
  • Montering av solpaneler för att sänka kostnaderna för el.
  • Borrning av ny brunn och installation av ny dricksvattentank.

  Indien – Orissa
  VM Tarm gav 2018 även stöd åt ett annat lokalt indisk projekt. I ett bergsområde i den indiska delstaten Orissa lever stamfolket konderna. Här är många analfabeter, vilket gör det svårt för dem att klara sig, både när de ska köpa förnödenheter och när de ska sälja sina egna grödor.

  VM Tarm ger här stöd för att kondernas barn ska kunna få en skolutbildning. Det sker på privatskolan Mitra Residential School Kachapaju, och genom att stödlärare skickas ut till utvalda offentliga skolor. Det sistnämnda initiativet kallas Add Quality To Education.

  Projektet är ett lokalt indiskt initiativ som stamfolket uttryckt önskemål om och som bygger på respekt för deras särskilda levnadssätt. Utan ekonomiskt stöd till utbildning skulle många av dessa barn inte ha någon möjlighet att tillägna sig grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna.

  Nödhjälp

  Syrien
  Med anledning av en av de största humanitära katastroferna på många år har VM Tarm också 2017 skänkt pengar till krigsflyktingar från Syrien. Medlen kanaliseras genom ”Folkekirkens Nødhjælp” och Danmission lokalt till två flyktingläger – i och utanför Syrien.

  Kriget i Syrien har skapat ett kolossalt behov av nödhjälp, bl.a. för psykologisk hjälp till människor som har upplevt krigets fasor på nära håll. Några av de som är mest påverkade av kriget är barn. De har mardrömmar, lider av sömnlöshet, aggressivt beteende, depression och håller sig undan från andra barn.

  Genom psykosociala program — som stöds ekonomiskt — får barnen tillbaka en del av sin barndom genom att delta i lek, gruppaktiviteter och sport. Genom lek bearbetar och förstår barnen sina upplevelser, och de mobiliserar kraft för att hantera de nya levnadsförhållandena. Genom att leka får barnen positiva upplevelser så att de får tillbaka livsglädjen och det ger dem en känsla av trygghet.

  September 2018