• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Aktuella donationer

  Utvecklingsbistånd

  Indien
  VM Tarm ger 2020 ekonomiskt stöd till ett lokalt indiskt undervisningscenter i delstaten Tamil Nadu.

  Centret Women Workers Training Center har som mål att hjälpa flickor och unga kvinnor till en tillvaro där de via skolgång och undervisning förbereds för att klara vuxenlivet.

  Centret har dessutom en gård där man testar nya jordbruksmetoder och undervisar de omgivande byarna i jordbruk.

  Ute i byarna undervisar man även i hälsa, barns rättigheter och start av lokala finansieringsgrupper.

  Aktuella projekt som stöds av VM Tarm:

  • Utbildning av utbildare inom reproduktiv hälsa, till exempel preventivmedel, familjeplanering och kvinnors rättigheter.
  • Syntest, glasögon och ögonoperationer.
  • Montering av solpaneler för att sänka kostnaderna för el.
  • Borrning av ny brunn och installation av ny dricksvattentank.

  Nödhjälp

  När människor runt om i världen drabbas av krig och katastrofer rycks deras trygghet ifrån dem på ett ögonblick – och perspektivet på livet kan nästan försvinna i ett oförutsägbart kaos.

  Även i år hjälper VM Tarm människor som har drabbats av olyckor. Hjälpen kanaliseras genom ”Folkekirkens Nødhjælp”, som till stor del arbetar genom lokala partners. Resultatet är nödhjälp som är ansvarsfull, som ges i rätt tid, och som är samordnad och effektiv i såväl akuta som långvariga kriser. Nödhjälpen är alltid inriktad på de katastrofdrabbade befolkningarnas egna behov och prioriteringar.

  Konkret handlar arbetet om allt från utveckling av lokal katastrofberedskap till utdelning av kontanter till katastrofdrabbade människor – t.ex. traumabehandling, matutdelning, konfliktmedling, tak över huvudet samt tillhandahållande av vatten och sanitet. Och på lite längre sikt även utbildning och inkomstgenererande aktiviteter som kan skapa grunden för en ny och bättre framtid.

  September 2020