• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Gödselpump gör dig mer effektiv

  VM Tarms gödselpump har en mycket hög pumphastighet, vilket sparar tid och gör dig mer effektiv. 

  Gödselpumpen är tillverkad i rostfritt material. Därmed behövs minimal underhåll av pumpens delar, och dessutom får pumpen lång livslängd.

  Gödselpumpens tekniska specifikationer

  • Smörjning av pumpen sker uteslutande via trailerns centrala smörjanordning. Detta gör att det inte behövs någon ytterligare smörjning. 
  • Vid tömning av tanken genom kranen tas löphjulet bort från pumphusets mynning, vilket ger minimalt motstånd.
  • Pumpen kan levereras med eller utan skjutventil.
  • Alla roterande delar är balanserade för att undvika vibrationer i konstruktionen.
  • Pumphastigheten vid inpumpning är minst 15 000 liter per minut (gödsel med en torrsubstanshalt på 7 % som sugs direkt från tanken).

  VM Tarm gödselpump