• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Tankers With Care

  VM Tarm a/s är tillverkar tankvagnar i rostfritt stål och aluminium av hög kvalitet.

  Över 50 års erfarenhet och en årsproduktion på 200-300 tankar har gett oss ingående kunskaper om utveckling, konstruktion och produktion av tankvagnar och tanktrailers.

  Vi är cirka 250 anställda och förfogar över en yta på totalt 51.000 kvm. 24.000 kvm av dessa ligger under tak och används för produktion, montage, service, elinstallation, komponentframställning och administration (Västjylland).

  I vår produktpalett finns fodertankar, gödseltrailers, kemikalietankar, mjölktankar, olje-/bensintankvagnar och specialtankar som bl.a. slamsugare, minkfodertankar och öltankar.