• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Sekretesspolicy på VM Tarm a/s

  Vi samlar endast in personuppgifter i de fall där detta skulle vara relevant för oss, och vi kommer endast att samla in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos VM Tarm a/s.

  Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagar och bestämmelser.

  Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som vi antingen har en lagstadgad skyldighet att göra detta eller så länge det är relevant för det ändamål för vilket de samlades in. 

  Information som vi samlar in
  Om du vill köpa eller ta emot en produkt eller tjänst från oss, behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra affären och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. 

  Vi kan samla in information som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer.

  VM Tarm a/s samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande: 
  – Besöker vår hemsida
  – Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  – Skickar frågor, ansökningar eller feedback till oss

  Personuppgiftsansvarig
  Personuppgiftsansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.vmtarm.dk är VM Tarm a/s, Tværvej 25, 6880 Tarm, Danmark, organisationsnr +45 11 78 48 79.

  Behandlingsgrund och syfte
  Dina vanliga kontaktuppgifter som namn och adress samlar vi in för att kunna leverera den produkt eller den tjänst som du har köpt av oss. Din e-postadress samlar vi in för att kunna skicka en orderbekräftelse samt en leveransbekräftelse till dig.

  Om du under registreringsprocessen eller på vår hemsida har gett oss ditt samtycke till detta, använder vi din e-postadress för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst anmäla dig till eller tacka nej till att fortsätta få nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för att avsluta prenumerationen. Om behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

  Dina uppgifter (med undantag för din e-postadress om du har gett ditt samtycke till behandling av dem för att kunna få erbjudanden) kommer att raderas efter fem år.

  Andra mottagare av personuppgifter
  Vi säljer inte dina personuppgifter till tredjepart, och vi överför inte dina personuppgifter till tredjeland. 

  Vi har vår hemsida hos WNB A/S , som fungerar som vårt personuppgiftsbiträde. Alla personuppgifter som du tillhandahåller på vår hemsida lagras i WNB A/S datacenter.

  Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är personuppgiftsbiträden och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de levererar tjänster till oss. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagstiftningens krav på personuppgiftsbiträden.

  Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden, vilket är en garanti för att de följer gällande regler om skydd av dina personuppgifter.

  Dina rättigheter
  Som registrerad har du en rad rättigheter som vi alltid kommer att se till att de uppfylls. Du har rätt att be oss om följande:
  – Att få tillgång till och få dina personuppgifter rättade/korrigerade
  – Att få personuppgifter raderade

  Du har dessutom rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, och du har rätt att inge klagomål till dataskyddsmyndigheten.

  Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter, eller vill att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om detta till oss på e-postadress info@vmtarm.dk.