• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Reklamationer

  Vid reklamationer ska följande tillvägagångssätt gälla:

  1. Kontakta VM Tarm a/s
  Reklamationsansvarig:
  Servicechef Mikkel Keller
  Tel: +45 97 37 16 44
  E-post: service@vmtarm.dk

  2. Reklamationsarbete
  Alla reklamationer ska utföras på VM Tarm a/s serviceverkstad om inget annat har avtalats, jfr Orgalime S 2012.

  Om en extern verkstad godkänns ska punkt 3 och 4 följas.

  3. Extern verkstad
  Antingen tilldelas en verkstad eller så godkänns kundens verkstad som reparatör. Verkstaden ska dokumentera reparationen med förväntad tidsåtgång och eventuella delar. De delar som anses omfattas av reklamationen ska dokumenteras med bilder som sedan skickas elektroniskt till VM Tarm a/s.

  Den externa verkstaden ska dessutom motta ett inköpsnummer från VM Tarm a/s innan arbetet påbörjas.

  4. Efter reparationen
  Alla reklamationsdelar ska skickas till VM Tarm a/s serviceverkstad, om inget annat har avtalats. Delar som skickas från VM Tarm a/s faktureras och krediteras sedan när VM Tarm a/s har tagit emot och godkänt de ersatta delarna.

  Kom ihåg att skicka med den ifyllda reklamationsrapporten. Se reklamationsrapporten här.

  Om VM Tarm a/s inte mottar delarna i retur eller om det inte går att hitta fel på delarna ska kunden/verkstaden själv täcka omkostnaderna i samband med reparationen.

  Om en reparation påbörjas utan att VM Tarm a/s blivit kontaktade, förbehåller sig VM Tarm a/s rätten att avvisa fakturan.

  Kontakt

  Mikkel Keller

  Servicechef

  +45 99 48 33 49
  mk@vmtarm.dk