• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Socialt ansvar (CSR)

  Med inspiration från FN-initiativet “Global Compact”, har VM Tarm utarbetat en CSR-policy. FN:s Global Compact är världens största initiativ för företags sociala ansvar.

  Personal
  VM Tarm strävar generellt efter att vara en säker och inspirerande arbetsplats. Vi arbetar för att främja medarbetarnas hälsa, bland annat genom att erbjuda hälsovårdsförsäkring, ge friskvårdsbidrag för gymkort samt organisera löpnings- och cykelgrupper.

  VM Tarm har en särskild seniorpolicy som syftar till att behålla äldre medarbetare.

  Lärlingar
  VM Tarm tar ansvar för att utbilda hantverkare i närområdet genom att hela tiden se till att 10 % av arbetsstyrkan består av lärlingar. Dessa följer under lärlingstiden ett väldefinierat program för inlärning på alla avdelningar. Företaget utbildar bland annat finmekaniker, maskintekniker och elektriker.

  Lokalsamhället
  Det är, och har alltid varit, mycket viktigt för VM Tarm att upprätthålla och skapa arbetstillfällen på Västjylland. Dessutom strävar företaget efter att om möjligt anställa nyanlända flyktingar och på så sätt bidra till att integrera dessa.

  Miljö och klimat
  VM Tarm vinnlägger sig om att sortera och återanvända avfall och restprodukter (papper, plast, metallrester, spillolja osv.). Vi arbetar också löpande med att minska energiförbrukningen. För att ta ett exempel återvinns 90 procent av den värme som finns i luften som kommer ut från produktionshallarna.

  Utvecklingsländer
  VM Tarm donerar årligen ca. 2 % av överskottet före skatt till utvalda projekt och särskilda ändamål till förmån för människor med begränsade möjligheter i utvecklingsländer. Stödet fördelas jämnt mellan nödhjälp och utvecklingshjälp. I det sistnämnda fallet går det främst till att stötta utbildning. Läs mer om aktuella donationer här.