• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • 1948:
  De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding stationerar Bernhard Lauritsen i Tarm för att betjäna de västjylländska mejerierna.

  1962:
  Bernhard Lauritsen har under årens lopp byggt upp ett bra rykte bland mejerierna och vill nu gå vidare på egen hand. Han grundar därför i egen regi firman Vestjysk Mejeriservice, som kan handla med och montera De Danske Mejeriers Maskinfabriks mejerimaskiner. Allteftersom mjölktransporterna från bonde till mejeri övergår från traktorvagn med mjölkspänner till nya mjölktankbilar, börjar företaget arbeta med reparation och underhåll av dessa fordon.

  1978:
  Den första egenkonstruerade mjölktankvagnen byggs och levereras till Mejeriselskabet Danmark – idag Arla Foods. Flera leveranser följer snabbt.

  1980:
  Det första generationsskiftet genomförs. Bernhard Lauritsen säljer Vestjysk Mejeriservice till nästa generation i familjen. Knud Lauritsen anställs som verkställande direktör.

  1981:
  Den första exportordern kommer in. Det handlar om tre vagntåg som ska användas för att flytta överskottsmjölk från sydvästra Norge till Oslotrakten.

  1984:
  Produktionen av mjölktankvagnar växer kraftigt och därför säljs mejeriserviceverksamheten. Samtidigt ändras namnet till VM Tarm a/s. Namnet bildas av initialerna för orden Vestjysk Mejeriservice.

  1988:
  Produktsortimentet utvidgas. Nu byggs även tankfordon i rostfritt stål för transport av bland annat farligt gods, fett, flytande avfall och olja.

  1995:
  VM Tarm a/s köper Grindsted-firman Dansk Tankvogns Produktion a/s, som bygger fodertankvagnar i aluminium. Denna verksamhetsgren flyttas inom kort till Tarm och samkörs med övrig produktion på platsen.

  1997:
  Som en följd av utvecklingen inom danskt jordbruk med nya myndighetskrav för hantering av gödningsmedel, påbörjas utveckling och produktion av gödseltrailers.

  2009–2014:
  VM Tarm a/s utvecklas kraftigt. Granntomterna köps upp, investeringar görs i ny teknik och nya produktionshallar byggs för både nybyggnationer och service/reparationer.

  2015:
  Det andra generationsskiftet genomförs. Holger Ross Lauritsen tillträder som majoritetsaktieägare och VD. Massiva satsningar görs på hög kvalitet, hög servicenivå och långsiktiga kundrelationer.