• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • VM Tarm´s historie

  1948:
  De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding utstasjonerer Bernhard Lauritsen i Tarm for å betjene meieriene på Vest-Jylland.

  1962:
  Bernhard Lauritsen har gradvis opparbeidet seg et godt rykte blant meieriene og ønsker nå å være selvstendig. I egen regi stifter han derfor firmaet Vestjysk Mejeriservice, som kan forhandle og montere meierimaskinene til De Danske Mejeriers Maskinfabrik. I takt med at melketransporten fra bonde til meieri flyttes fra traktorvogner med melkespann til nye melketankbiler, begynner reparasjon og vedlikehold av disse kjøretøyene.

  1978:
  Den første melketankbilen av egen konstruksjon bygges og leveres til Mejeriselskabet Danmark – nå kjent som Arla Foods. Flere leveranser følger raskt.

  1980:
  Det første generasjonsskiftet finner sted. Bernhard Lauritsen selger Vestjysk Mejeriservice til neste generasjon i familien. Knud Lauritsen ansettes som administrerende direktør.

  1981:
  Den første eksportordren kommer inn. Det dreier seg om tre vogntog som skal brukes til å frakte overskuddsmelk fra Sørvest-Norge til Oslo-området.

  1984:
  Produksjonen av melketankbiler vokser kraftig, og derfor selges den opprinnelige meieriserviceaktiviteten. Navnet endres samtidig til VM Tarm a/s, som er dannet med grunnlag i ordene Vestjysk Mejeriservice.

  1988:
  Produktsortimentet utvides. Det bygges nå også tankkjøretøy i rustfritt stål til transport av farlig gods, fett, flytende avfall, øl m.m.

  1995:
  VM Tarm a/s kjøper Grindsted-firmaet Dansk Tankvogns Produktion A/S, som bygger næringsmiddeltankbiler i aluminium. Etter kort tid flyttes denne aktiviteten til Tarm og samkjøres med den øvrige produksjonen her.

  1997:
  Som en konsekvens av utviklingen i dansk landbruk med nye myndighetskrav til gjødselhåndtering påbegynnes utvikling og produksjon av gjødseltankbiler.

  2009–2014:
  VM Tarm a/s er i kraftig utvikling. Nabotomter kjøpes opp, det investeres i ny teknologi, og det settes opp flere produksjonshaller både til bygging av nye biler og service/reparasjon.

  2015:
  Det andre generasjonsskiftet finner sted. Holger Ross Lauritsen går inn som majoritetsaksjonær og administrerende direktør. Det satses bevisst og massivt på høy kvalitet, et høyt servicenivå og langvarige kunderelasjoner.  Facebook LinkedIn YouTube