• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Aktuelle donasjoner

  Utviklingshjelp

  India
  I 2017 gir VM Tarm økonomisk støtte til et lokalt indisk undervisningssenter i delstaten Tamil Nadu.

  Senteret, Women Workers Training Center, har som mål å hjelpe jenter og unge kvinner til en tilværelse hvor de blir forberedt til å klare voksenlivet via skolegang og undervisning.

  I tillegg har senteret en gård hvor de prøver ut nye jordbruksmetoder og underviser i jordbruk i de omkringliggende landsbyene.

  I landsbyene er det også undervisning i helse, barns rettigheter og oppstart av lokale finansieringsgrupper.

  Aktuelle prosjekter som støttes av VM Tarm:

  • Opplæring av kursledere i reproduktiv helse, f.eks. prevensjon, familieplanlegging og kvinners rettigheter.
  • Synstest, briller og øyeoperasjoner.
  • Montering av solcellepaneler for å redusere strømkostnadene.
  • Boring av ny brønn og installasjon av ny drikkevannstank.

  Nødhjelp

  Når mennesker rundt om i verden blir rammet av kriger og katastrofer, blir livsgrunnlaget deres plutselig revet bort – og perspektivet på livet kan nesten forsvinne i et uforutsigbart kaos.

  Også i år støtter VM Tarm mennesker som har opplevd dette. Støtten kanaliseres gjennom «Folkekirkens Nødhjælp», som i stor grad arbeider via lokale partnere. Det gir ansvarlig, koordinert og effektiv nødhjelp til riktig tid i både akutte og langvarige kriser – alltid med fokus på de katastroferammede innbyggernes egne behov og prioriteringer.

  Rent konkret handler arbeidet om alt fra utvikling av lokal katastrofeberedskap til å dele ut kontanter til katastroferammede mennesker – og for eksempel traumebehandling, utdeling av mat, konfliktmekling, husrom og sikring av vann og sanitærforhold. Og på litt lengre sikt også utdanning og inntektsbringende aktiviteter som kan danne grunnlaget for en ny og bedre fremtid.

  September 2020