• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Aktuelle donasjoner

  Utviklingshjelp

  India
  I 2017 gir VM Tarm økonomisk støtte til et lokalt indisk undervisningssenter i delstaten Tamil Nadu.

  Senteret, Women Workers Training Center, har som mål å hjelpe jenter og unge kvinner til en tilværelse hvor de blir forberedt til å klare voksenlivet via skolegang og undervisning.

  I tillegg har senteret en gård hvor de prøver ut nye jordbruksmetoder og underviser i jordbruk i de omkringliggende landsbyene.

  I landsbyene er det også undervisning i helse, barns rettigheter og oppstart av lokale finansieringsgrupper.

  Aktuelle prosjekter som støttes av VM Tarm:

  • Opplæring av kursledere i reproduktiv helse, f.eks. prevensjon, familieplanlegging og kvinners rettigheter.
  • Synstest, briller og øyeoperasjoner.
  • Montering av solcellepaneler for å redusere strømkostnadene.
  • Boring av ny brønn og installasjon av ny drikkevannstank.

  India – Orissa
  I 2018 gir VM Tarm også støtte til et annet lokalt indisk prosjekt. I et fjellområde i den indiske delstaten Orissa lever stammefolket konderne. Her er mange av stammemedlemmene analfabeter, noe som gjør det vanskelig for dem å klare seg, både når de skal kjøpe nødvendighetsartikler andre steder, men også når de skal selge egne avlinger.

  Her yter VM Tarm støtte slik at kondernes barn kan gå på skole. Det skjer både på en privatskole, Mitra Residential School Kachapaju, og ved å sende hjelpelærere til utvalgte offentlige skoler. Det sistnevnte kalles Add Quality To Education.

  Prosjektet er et lokalt indisk initiativ som kommer fra et ønske fra stammefolket selv, og bygger på respekt for deres spesielle levemåte. Uten økonomisk støtte til undervisning ville mange barn ikke hatt reell mulighet til å lære grunnleggende kunnskaper som å lese, skrive og regne.

  Nødhjelp

  Syria
  På grunn av en av de største humanitære katastrofene på mange år donerer VM Tarm også i 2017 penger til Syriske krigsflyktninger. Midlene kanaliseres gjennom Folkekirkens Nødhjælp og Danmission lokalt til flyktningleire – i og utenfor Syria.

  Krigen i Syria har skapt et enormt behov for nødhjelp, blant annet i form av psykologisk hjelp til mennesker som har opplevd krigen tett på. Barna er blant de som blir mest påvirket av krigen. De har mareritt, lider av søvnløshet, aggressiv adferd og depresjon, og de holder seg ofte unna andre barn.

  Ved hjelp av psykososiale programmer, som får økonomisk støtte, får barna tilbake noe av barndommen sin ved å delta i lek, gruppeaktiviteter og sport. Gjennom lek bearbeider og forstår barna opplevelsene sine, og de mobiliserer krefter til å håndtere de nye livsomstendighetene sine. Ved å leke får barna positive opplevelser slik at de får livsgleden tilbake, noe som gir dem en følelse av sikkerhet.

  September 2018