• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Pressemeldinger

  Ansettelse av ny teknisk sjef og ny serviceleder hos VM Tarm a/s
  VM Tarm a/s har per 1. august 2016 ansatt Sune Boelskifte som teknisk sjef og Mikkel Keller som serviceleder.

  Sune ble for 13 år siden ansatt hos VM Tarm a/s som produksjonsassistent. Senere ble han prosjektleder, og for 3 år siden ble han ansatt som serviceleder for serviceavdelingen.

  Mikkel ble for 14 år siden ansatt hos VM Tarm a/s som montør i produksjonen, der han senere ble formann i slamsugeravdelingen. I den senere tid har han vært tilknyttet serviceavdelingen, først som serviceassistent og sist som prosjektleder.

  At det har vært mulig å rekruttere den nye tekniske sjefen og den nye servicelederen internt, ses på som en åpenbar fordel fordi de allerede kjenner både medarbeidere, kunder og produkter.

  For mer informasjon kontakt adm. direktør Holger Lauritsen (hl@vmtarm.dk) på tlf. +45 97 37 16 44.

  Tarm, 4. Juli 2016

  Ny adm. direktør i VM Tarm a/s
  Etter en kort periode som konstituert er Holger Ross Lauritsen nå ansatt som adm. direktør i VM Tarm a/s.

  Holger er 36 år og har universitetsbakgrunn fra både Frankrike og Danmark. I de siste 3½ årene har han imidlertid sittet i styret i VM Tarm og samtidig vært aktiv medeier i bedriften sammen med sin far Knud Lauritsen. Holger er dermed tredje generasjon i ledelsen og eierskapet av bedriften, som ble grunnlagt av hans farfar Bernhard Lauritsen i 1962.

  I tillegg til å være medeiere i VM Tarm er Holger og Knud majoritetsaksjonærer i Eurowagon.dk A/S med produksjon av lettvogner i Tsjekkia.

  Ta vel imot den nye direktøren!

  Tarm, 20 April 2015

  Fremtidens tanktrailer er 28 % lettere
  Fredag 11. april 2014 presenterte VM Tarm sitt versjon av fremtidens tanktrailer, en fireakslet trykktank på 41 500 liter fordelt på tre rom med mulighet for dellast i alle rom.

  Sammenlignet med konkurrentene er tanktraileren markedets letteste, og den er vektoptimalisert på alle områder til en egenvekt på kun 6 800 kg.

  “Fra starten var målet for prosjektet en vektreduksjon på 15 %, men resultatet på 28 % og muligheten for nyttelast på over 40 tonn med dagens vektgrense på 54 tonn totalt overgår våre forventninger”, sier tidligere teknisk sjef Brian M. Andersen. Han fortsetter: “Prosjektet er et resultat av en tydelig målsetting om å være en markedsledende leverandør av tankvogner som bygger på fremtidsrettede løsninger av høy kvalitet.”

  I tiden som kommer vil fremtidens tanktrailer bli testet gjennom et hardt liv på landeveien. I den forbindelse blir den trukket av en ny Volvo FH som Autohuset Vestergaard har stilt til disposisjon.

  Hvis du ønsker ytterligere informasjon om fremtidens tanktrailer, kan du kontakte vår tekniske sjef Sune Boelskifte (sb@vmtarm.dk) på telefon +45 97 37 16 44.

  Tarm, 14. april 2014  VM Tarm a/s presenterer Fremtidens Tanktrailer

  Det siste året har VM Tarm a/s arbeidet intenst med utviklingen av Fremtidens Tanktrailer. 11. april 2014 presenteres en prototype.

  Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen og har hatt stort fokus på å redusere tanktrailerens egenvekt slik at nyttelastens vekt kan økes tilsvarende.

  “Prosjektet har vært en stor suksess, selv om det har vært utfordringer underveis. Resultatet lever opp til forventningene våre, og vi gleder oss til å presentere resultatet 11. april 2014”, sier Brian M. Andersen, tidligere teknisk sjef hos VM Tarm a/s. “Med prototypen vår vil vi blant annet vise bruk av nye materialer som tidligere har vært brukt i meget begrenset omfang innen landeveistransport.”

  Underveis i prosjektet har VM Tarm a/s fått hjelp fra en rekke samarbeidspartnere, blant annet SAF Danmark, Volvo ved Autohuset Vestergaard og SSAB (Svensk Stål a/s), som også vil være til stede under presentasjonen.

  Tarm, den 11. mars 2014

  VM Tarm a/s bevilliget 2 mio. kr. til udvikling af fremtidens tankvognstrailer
  I dag fokuseres der meget på at reducere miljøpåvirkningen fra lastbiler på landevejene. Et forhold, som særligt gør sig gældende for at kunne reducere brændstofforbruget, er lastbilens og trailerens egenvægt.

  VM Tarm ønsker at gå forrest i udviklingen og vil derfor udvikle fremtidens tankvognstrailer, hvor egenvægten på traileren reduceres og nyttelasten øges. Derfor har VM Tarm fået bevilliget 2 mio. kr. af Miljøstyrelsen til udviklingsprojektet.

  En mindre egenvægt giver en større nyttelast, så den samme lastbil kan transportere mere. Med bare 5% højere udnyttet nyttelast vil hver tyvende lastbil blive overflødig, hvilket reducerer brændstofforbruget og den totale miljøbelastning.

  ”Formålet med projektet er at give markedet økonomiske og miljømæssige fordele ved at bygge lettere tankvognstrailere. Det er samtidig også vigtigt for os, at det bliver attraktivt for transportører og vognmænd, da de opnår en økonomisk fordel ved at kunne flytte mere med samme ressourcer,” siger Brian M. Andersen, tidligere teknisk chef hos VM Tarm, som er meget glad for tilskuddet fra Miljøstyrelsen.

  Projektet løber over et år og VM Tarm forventer, at der afslutningsvis kan præsenteres en prototype, som skal godkendes og testes i brug.

  Tarm, den 3. april 2013