• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Samfunnsansvar (CSR)

  Med inspirasjon fra FNs ”Global Compact” har VM Tarm utformet en politikk for ”Corporate Social Responsibility” (CSR). FNs Global Compact er verdens største initiativ for virksomheters samfunnsmessige ansvar.

  Personale
  VM Tarm søker generelt å være en sikker og inspirerende arbeidsplass. Vi arbeider for at fremme medarbeidernes helse ved blant annet å tilby helseforsikring, gi tilskudd til treningssenter og organisere både løpe- og sykkelaktiviteter.

  VM Tarm har en bevisst seniorpolitikk, som har til formål å holde på eldre medarbeidere.

  Lærlinger
  VM Tarm tar ansvar for å utdanne håndverkere i lokalområdet ved at 10 % av arbeidsstokken alltid er lærlinger. I løpet av læretiden følger disse et veldefinert læreprogram i alle avdelingene. Det utdannes for eksempel metallarbeidere, maskinteknikere og elektrikere.

  Lokalsamfunn
  Det er og har alltid vært svært viktig for VM Tarm å opprettholde og skape arbeidsplasser på Vest-Jylland. Dessuten forsøker virksomheten hvis mulig å ansette nyankomne flyktninger og på den måten bidra til integrasjon av disse.

  Miljø og klima
  VM Tarm gjør en stor innsats for å sortere og resirkulere avfall og restprodukter (papp, plast, metallrester, spillolje osv.). Det arbeides kontinuerlig med å redusere energiforbruket. For eksempel gjenvinnes 90 prosent av varmen som befinner seg i luften fra avsuget i produksjonshallene.

  Utviklingsland
  Årlig donerer VM Tarm ca. 2 % av overskuddet før skatt til utvalgte prosjekter eller formål som tilgodeser mennesker med begrensede muligheter i utviklingsland. Bistanden deles likt mellom nødhjelp og utviklingshjelp. Primært går hjelpen til utdanning. Les mer om aktuelle donasjoner her.