• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Utnämning av ny teknisk chef och ny servicechef hos VM Tarm a/s

  Juli 2016

  VM Tarm a/s har från och med den 1 augusti 2016 utnämnt Sune Boelskifte till teknisk chef och Mikkel Keller till servicechef.

  Sune anställdes hos VM Tarm a/s för 13 år sedan som produktionsassistent. Senare blev han projektledare, och för 3 år sedan blev han utnämnd till servicechef för serviceavdelningen.

  Mikkel anställdes hos VM Tarm a/s för 14 år sedan som montör i produktionen, där han senare blev förman vid slamsugaravdelningen. Senast tillhörde han serviceavdelningen, först som serviceassistent och därefter som projektledare.

  Att den nya tekniska chefen och servicechefen har kunnat rekryteras internt är en klar fördel, eftersom personerna redan har kännedom om medarbetare, kunder och produkter.