• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • FAQ – Vanliga frågor

  Hur mycket får en tankvagn väga?
  Vikten varierar från land till land, på samma sätt som antalet axlar har betydelse för hur hög totalvikten får vara. I Danmark får ett vagntåg med 6 axlar väga högst 50 ton, och ett vagntåg med 7 axlar eller fler får väga högst 56 ton. I Norge får ett vagntåg med 6 axlar eller fler högst väga 50 ton. I Sverige får ett vagntåg med 7 axlar eller fler högst väga 64 ton. Här gäller dock andra krav på axelavståndet. 

  Hur lång får en tankvagn vara?
  I Danmark får dragbilen och släpvagnen maximalt ha en längd av 18,75 meter, och en semitrailer får maximalt vara 16,50 meter. I Norge får dragbilen och släpvagnen maximalt ha en längd av 19,50 meter, och en semitrailer får maximalt vara 17,50 meter. I Sverige får både en dragbil och släpvagn samt en semitrailer maximalt vara 24 meter.

  Vad är ett skvalpskott?
  Ett skvalpskott monteras inne i tanken för att förhindra att vätskan skvalpar fram och tillbaka vid acceleration eller inbromsning. En tank eller ett rum i en tank för högst innehålla 7 500 liter. Om rummet eller tanken är större än så kräver lagen att ett skvalpskott monteras.


  Vad är en manifold?

  En manifold är ett rörsystem där alla utloppsrören från de olika rummen samlas och mynnar ut i ett gemensamt utlopp. På så sätt behöver man inte flytta slangen mellan de olika rummen.


  Vad är en manlucka?

  En manlucka är en öppning in i tanken som är så stor att en person kan komma in i tanken. Det finns både topp- och sidomanlucka. En manlucka är typiskt 500 mm i diameter.


  Vad är en renslucka?

  En renslucka är en öppning in i tanken där ett rengöringssystem placeras för att spola ur och rengöra tanken invändigt. En renslucka är typiskt 300 mm i diameter.


  Vad är en utskjutbar dragtriangel?

  När ett vagntåg ska köra mellan olika länder, t.ex. Danmark och Sverige, måste det följa det aktuella landets maxlängd. Det kan göras genom att man monterar en dragtriangel med en justerbar dragstång på släpvagnen.


  Vad är en vridtapp/kingpin?

  En vridtapp/kingpin är det som förbinder lastbilen och tanktrailern och följaktligen det som lastbilen använder för att dra själva trailern.


  Vad är en tank som har monterats på ett lastväxlarflak/en containerram?

  När en tank har monterats på ett lastväxlarflak/en containerram betyder det att tanken kan ställas av från/lastas på lastbilen.


  Varför är en del tankar ovalformade?

  När en tank är ovalformade så är det för att ge tanken en låg tyngdpunkt. Det gör det enklare att köra med tankvagnen och bilen mer lättmanövrerad när man t.ex. ska köra runt hörn. Det är vanligtvis mjölktankvagnar som har en ovalformad tank. 


  Vad är skillnaden mellan en trycktankar och trycklösa tankar?
  En trycktank har ett arbetstryck på över 0,5 bar. Kemikalietankvagnar och fodertankvagnar har oftast en trycktank. Trycklösa tankar har ett arbetstryck som är lägre än 0,5 bar. Mjölktankvagnar har alltid en trycklös tank.

  Vad betyder ATP, ADR och PED?
  ADR är det primära internationella regelverket för vägtransport av farligt gods. Här ska man ta ställning till vilken tankkod man önskar, samt upplysa om vilka ämnen som tanken ska kunna köras med (UN-nummer).
   
  PED står för Pressure Equipment Directive och fastställer reglerna för tryckbärande utrustning (>0,5 bar). PED-tankar används till exempel för foder-, öl- och andra tankvagnar som inte kör med farligt gods.
   
  ATP är ett EU-direktiv som fastställer reglerna för internationell transport av färska livsmedel. Tankarna ska godkännas genom test av värmekoefficient med avseende på säker transport av livsmedel över landsgränserna.

  Hur lång tid tar det att tillverka en tankvagn?
  Det varierar beroende på vilken typ av tankvagn det rör sig om, men det tar vanligtvis 3–6 månader att tillverka en tankvagn.

  Hur mycket av tankvagnen tillverkar VM Tarm själva?
  VM Tarm tillverkar själva allt på en tankvagn, från själva tanken, underredet och ledningsnät till skåp, extrautrustning osv.

  Vad står VM för?
  VM står för Vestjysk Mejeriservice. Läs historien om VM Tarm här.