• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • Pressmeddelanden

  Utnämning av ny teknisk chef och ny servicechef hos VM Tarm a/s
  VM Tarm a/s har från och med den 1 augusti 2016 utnämnt Sune Boelskifte till teknisk chef och Mikkel Keller till servicechef.

  Sune anställdes hos VM Tarm a/s för 13 år sedan som produktionsassistent. Senare blev han projektledare, och för 3 år sedan blev han utnämnd till servicechef för serviceavdelningen.

  Mikkel anställdes hos VM Tarm a/s för 14 år sedan som montör i produktionen, där han senare blev förman vid slamsugaravdelningen. Senast tillhörde han serviceavdelningen, först som serviceassistent och därefter som projektledare.

  Att den nya tekniska chefen och servicechefen har kunnat rekryteras internt är en klar fördel, eftersom personerna redan har kännedom om medarbetare, kunder och produkter.

  För mer information, kontakta VD Holger Lauritsen (hl@vmtarm.dk) på
  tel.: +45 97 37 16 44.

  Tarm, 4 Juli 2016


  Ny VD för VM Tarm a/s
  Efter en kort period som tillförordnad är Holger Ross Lauritsen nu anställd som VD för VM Tarm a/s.

  Holger är 36 år och har universitetsutbildning i både Frankrike och Danmark. Under de senaste 3½ åren har han suttit i VM Tarms styrelse, och samtidigt varit aktiv medägare av företaget tillsammans med sin far Knud Lauritsen. Holger tillhör således tredje generationen inom ledning och ägarskap av företaget, som grundades av hans farfar Bernhard Lauritsen 1962.

  Förutom ägarskapet i VM Tarm är Holger och Knud majoritetsaktieägare i Eurowagon.dk A/S, som tillverkar lätta släpvagnar i Tjeckien.

  Ge företagets nya VD ett varmt välkomnande!

  Tarm, 20 April 2015


  Framtidens Tanktrailer är 28 % lättare
  Fredagen den 11 april 2014 presenterade VM Tarm a/s sitt förslag till Framtidens Tanktrailer – en fyraxlad trycktank på 41 500 liter fördelat på 3 kammare med möjlighet till dellaster i alla kamrarna.

  Tanktrailern är betydligt lättare än konkurrenternas eftersom den har viktoptimerats på alla punkter till en egenvikt på endast 6 800 kg.

  ”Projektet hade från början som mål en viktreducering på 15 %, men resultatet på 28 % och möjligheten till en nyttolast på över 40 ton med nuvarande viktgräns på totalt 54 ton ligger högt över våra förväntningar”, säger den förre tekniske chefen Brian M. Andersen, som fortsätter: ”Projektet är resultatet av vår tydliga målsättning att vara en marknadsledande leverantör av tankvagnar som bygger på framtidssäkrade lösningar med hög kvalitet.”

  Framtidens Tanktrailer kommer framöver att få prova på det hårda livet på landsvägarna. Dragfordon blir en ny Volvo FH, som ställs till förfogande av Autohuset Vestergaard.

  Om du vill ha ytterligare information om Framtidens Tanktrailer är du välkommen att kontakta den tekniske chefen Sune Boelskifte (sb@vmtarm.dk) på tel.: +45 97 37 16 44.

  Tarm, 14 april 2014

  VM Tarm a/s presenterar Framtidens Tanktrailer
  VM Tarm a/s har det senaste året arbetat intensivt med att utveckla Framtidens Tanktrailer och är nu redo att presentera vår prototyp den 11 april 2014.

  Projektet, som har fått ekonomiskt stöd från Miljöstyrelsen, har haft stort fokus på att minska tanktrailerns egenvikt och i motsvarande utsträckning öka nyttolasten.

  ”Projektet har varit en stor framgång, men har också inneburit utmaningar under resans gång. Resultatet lever upp till våra förväntningar, och vi ser nu med glädje fram mot att kunna presentera resultatet den 11 april 2014”, säger Brian M. Andersen, förre teknisk chef hos VM Tarm a/s. ”Med vår prototyp visar vi bland annat upp användning av nya material som tidigare endast har använts i mycket begränsad omfattning inom landsvägstransporter.”

  Under projektets gång har VM Tarm a/s fått stöd från en lång rad samarbetspartners, däribland SAF Danmark, Volvo ved Autohuset Vestergaard och SSAB (Svensk Stål AB), som också kommer att närvara under presentationen.

  Tarm, den 11 mars 2014


  VM Tarm a/s beviljas två miljoner danska kronor för att utveckla framtidens tankvagnstrailers
  Idag är fokus stort på att reducera miljöpåverkan från lastbilar på landsväg. En särskilt viktig faktor för att minska bränsleförbrukningen är lastbilens släpvagnsvikt.

  VM Tarm vill gå i bräschen och leda utvecklingen av framtidens tankvagnstrailers genom att minska trailerns tjänstevikt samtidigt som nyttolasten ökas. VM Tarm har därför beviljats två miljoner kronor av Miljöstyrelsen i Danmark för detta utvecklingsprojekt.

  Lägre tjänstevikt ger större nyttolast, vilket innebär att samma lastbil kan transportera mer. Med bara fem procent mer nyttolast blir var tjugonde lastbil överflödig, vilket reducerar bränsleförbrukningen och den totala miljöbelastningen.

  ”Syftet med projektet är att förse marknaden med ekonomiska och miljömässiga fördelar genom att bygga lättare tankvagnstrailers. Det är också viktigt för oss att göra det attraktivt för transportörer och åkare, då man uppnår ekonomiska fördelar om man kan flytta mer med samma resurser,” säger Brian M. Andersen, förre teknisk chef på VM Tarm, som är mycket glad för tillskottet från Miljöstyrelsen.

  Projektet löper över ett år och VM Tarm räknar med att slutligen kunna presentera en prototyp som ska godkännas och testas under användning.

  Tarm, den 8 april 2013