Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige betingelser:

ORGALIME S2012 finder anvendelse i det omfang, bestemmelser ikke strider mod de øvrige bestemmelser i denne aftale.​​

​Leveringsklausul:

[HVIS PRODUKTET AFHENTES AF EN DANSK KUNDE]: Ex Works, VM Tarm a/s, Tværvej 25, 6880 Tarm, Danmark.

[HVIS PRODUKTET AFHENTES AF EN UDENLANDSK KUNDE]: FCA, VM Tarm a/s, Tværvej 25, 6880 Tarm, Danmark.

[HVIS PRODUKTET LEVERES TIL EN HAVN]: FCA, Hirtshals Havn [ELLER ANDET].

[HVIS PRODUKTET LEVERES TIL STS]: DAP, STS Sydhamnens Trailer Service AB, Transportgatan 7, 42246 Hisings Backa, Sverige.

[HVIS PRODUKTET SENDES TIL EN KUNDE I ENGLAND, SKOTLAND ELLER WALES]: DAP, kundens adresse.

​Forsinkelse:

Ved VM Tarm a/s’ forsinkelse kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger kræve levering inden for en rimelig frist, der ikke kan være kortere end en uge, når der foreligger forsinkelse på mere end 6 måneder, og produktet fortsat ikke leveres. Leverer VM Tarm a/s ikke inden for denne frist, og dette ikke skyldes omstændigheder, som køberen er ansvarlig for, kan køberen ved skriftlig meddelelse til VM Tarm a/s hæve aftalen, for så vidt angår den del af produktet, som på grund af VM Tarm a/s’ manglende levering ikke kan tages i brug som forudsat af parterne.

Hvis køberen hæver aftalen, har han ret til erstatning for det direkte tab, som han har lidt ved VM Tarm a/s’ forsinkelse, idet køberen ikke har ret til erstatning for indirekte tab, herunder mistet omsætning. Den samlede erstatning, som skal betales i henhold til denne bestemmelse, kan ikke overstige 10 pct. af den del af den aftalte købesum, der dækker den del af produktet, for hvilken aftalen hæves.

Ved forsinkelse er køber ikke berettiget til konventionalbod i henhold til ORGALIME S 2012, punkt 14-16.

Ophævelse af aftalen med begrænset erstatning er de eneste beføjelser, som køberen kan gøre gældende som følge af VM Tarm a/s’ forsinkelse. Ethvert andet krav mod VM Tarm A/S på grund af sådan forsinkelse er udelukket, medmindre VM Tarm A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Det købte produkt leveres først fra VM Tarm a/s, når hele købesummen er indgået på VM Tarm a/s’ konto.

​Øvrigt:

Den aftalte leverance produceres i samarbejde med køber og på grundlag af købers anvisninger.

Sælger påtager sig intet ansvar for købers eventuelle brug i strid med gældende lovgivning, som for eksempel kørsel med overlast eller kørsel med produkter, hvortil der ikke er søgt om godkendelse. Køber erklærer ved sin underskrift af ordrebekræftelsen at være gjort bekendt med og godkender de foretagne vægtberegninger og søgte godkendelser.

Skader på tanken eller tilhørende dele, som er opstået efter kørsel med ætsende stoffer eller sammenblanding heraf, dækkes ikke af VM Tarm a/s.

Ved afhjælpning af mangler sørger kunden for transport af produktet til og fra VM Tarm a/s, Tværvej 25, 6880 Tarm, Danmark og bærer alle omkostninger forbundet hermed og risikoen for produktet under transporten. Afhjælpning af mangler skal ske inden for VM Tarm a/s’ normale åbningstider.

Kunden accepterer ved sin underskrift, at VM Tarm a/s må benytte billeder af kundens tank/bil til brug i markedsføring på bl.a. Facebook og hjemmeside.

Den vedlagte kopi af nærværende ordrebekræftelse bedes returneret i underskreven stand, idet der først foreligger en endelig aftale, når VM Tarm a/s har modtaget denne.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Du har mulighed for løbende at modtage nyt fra VM Tarm a/s. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig vores nyhedsbrev, ved at udfylde nedenstående felter. Så er du sikret den sidste nye viden, direkte sendt til din mail.

Tilmeld dig her

​Kontakt os

​​Tværvej 25, 6880 Tarm

Klik her for rutevejledning

Telefon:  +45 97 37 16 44

E-mail: info@vmtarm.dk

CVR: 11784879

Åbningstider

Mandag - torsdag

07.00 - 16.00

Fredag

07.00 - 13.00

Lørdag og søndag

Lukket

VM Tarm a/s

​VM Tarm a/s bygger kundetilpassede tankvogne af rustfast stål og aluminium. Vores vigtigste værdier er kvalitet, service og bæredygtighed.

Vi har 60 års erfaring

og bygger ca. 300 tankvogne om året.