• Dansk
 • Svenska
 • Norsk Bokmål
 • English
 • VM Tarm a/s’ historie

  1948:
  De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding udstationerer Bernhard Lauritsen i Tarm for at servicere vestjyske mejerier.

  1962:
  Bernhard Lauritsen har efterhånden oparbejdet et godt renommé blandt mejerierne og ønsker nu at være selvstændig. Han stifter derfor i eget regi firmaet Vestjysk Mejeriservice, som kan forhandle og montere De Danske Mejeriers Maskinfabriks mejerimaskiner. I takt med at mælketransporten fra bonde til mejeri flyttes fra traktorvogne med mælkespande til nye mælketankbiler, påbegyndes reparation og vedligehold af disse køretøjer.

  1978:
  Den første mælketankvogn af egen konstruktion bygges og leveres til Mejeriselskabet Danmark – nu Arla Foods. Flere leverancer følger hurtigt efter.

  1980:
  Første generationsskifte foregår. Bernhard Lauritsen sælger Vestjysk Mejeriservice til næste generation i familien. Knud Lauritsen ansættes som administrerende direktør.

  1981:
  Den første eksportordre indgår. Det drejer sig om tre vogntog, som skal anvendes til at flytte overskudsmælk fra Sydvest-Norge til Oslo-området.

  1984:
  Produktionen af mælketankvogne vokser kraftigt, og derfor frasælges mejeriserviceaktiviteten. Navnet ændres samtidigt til VM Tarm a/s, som er dannet med basis i ordene Vestjysk Mejeriservice.

  1988:
  Produktsortimentet udvides. Der bygges nu også tankkøretøjer i rustfrit stål til transport af farligt gods, fedt, flydende affald, øl m.m.

  1995:
  VM Tarm a/s køber Grindsted-firmaet Dansk Tankvogns Produktion a/s, som bygger fodertankvogne i aluminium. Denne aktivitet flyttes efter kort tid til Tarm og samkøres med den øvrige produktion her.

  1997:
  Som konsekvens af udviklingen i dansk landbrug med nye myndighedskrav om gyllehåndtering påbegyndes udvikling og produktion af gylletankvogne.

  2009 – 2014:
  VM Tarm a/s er i kraftig udvikling. Nabogrunde opkøbes, der investeres i ny teknologi, og der bygges flere produktionshaller til både nybygninger og service/reparation.

  2015:
  Andet generationsskifte foregår. Holger Ross Lauritsen indtræder som majoritetsaktionær og administrerende direktør. Der satses bevidst og massivt på høj kvalitet, et højt serviceniveau og langvarige kunderelationer.